A megaláztatás gyönyöre

Ha kedvend van kufircolni, dögös rosszlányok várnak:


A lány csendben állt, míg a férfi visszafordult hozzá, karjait a lány köré helyezte, melleit a kezeibe fogta. Nina a férfinek dőlt, s Bob gyúrni és cirógatni kezdte őket. A férfi látta, hogy Nina mellbimbói megduzzadtak, és meggy színűbe borultak, ami az izgalom jele volt. Bob hüvelykujjai és mutatóujjai közé vette a mellbimbókat, görgette és csavargatta őket, kitapogatva alakjukat és a bőr felszínét. Az egész bimbóudvar és a cicik csúcsa kiemelkedett és mozgott a férfi ujjainak mozgása nyomán

A férfit megdöbbentette a lány melleinek látványa, ahogy keményen, kis ereszkedéssel kiálltak a mellkasából. Miközben játszadozott velük, nézte, hogy ringanak és himbálóznak. Elbűvölten tapogatta ujjaival a rugalmas húst. A lány bőre sima és hibátlan volt, mint a selyem, úgy mozgott és olyan képlékeny volt, mintha folyadék töltené ki, s közben meleg és kemény volt a férfi ujjai alatt. Bob rájött, hogy Nina észrevette az erekcióját, és lassan masszírozni kezdte a fenekével. Ettől a kis mozgástól eltekintve a lány csak állt, karjai az oldalánál lógtak, fejét hátra hajtotta a férfi mellkasára, s passzívan fogadta a férfi cselekedeteit..
– Biztos vagy benne, hogy ezt akartad? Fájdalmat okoztam a múltkor, és most is fájdalmat okozok, ha megbüntetlek – suttogta lágyan Bob a lány fülébe..
– Igen, biztos vagyok benne. Nem sértette fel mélyen a bőrömet a múltkor, csak egy kis ideig fájt, és ma egyáltalán nem fog fájni. Szükségem van rá, hogy megbüntessen, gazdám. Szükségem van rá, hogy megint elfenekeljen és megkorbácsoljon, ha úgy akarja -válaszolta a lány, s közben feneke még intenzívebben járt a férfi ágyékán..
Bob megfordította a lányt, és gyengéden az előtér felé tolta. Nina megállt az asztalnál, és mikor Bob a háta mögé ért, megfordult. A férfi látta, hogy két darab zsinór van a lány kezében, s Bobnak nyújtja őket. Mikor a férfi elvette a kötelet a lánytól, látta, hogy az egyik az a horgonykötél volt, mellyel a múltkor csapkodta meg a lány testét, a másik pedig egy rövid pamutzsinór..
– Arra az estre, ha meg akarna kötözni – csak ennyit mondott Nina, s lesütött szemmel és fejjel állt a férfi előtt, kezeit maga elé tartva..
Bobba belehasított a felismerés, hogy a lány a rabszolgatartás művészetének újabb fázisába kalauzolja őt. A férfi arcát és egész testét elöntötte a forróság, mely ágyékából tört fel, és szétáradt benne. Mintha Bob agya elhatárolta volna magát attól, hogy teste reagált a lány kívánatosságára és kiszolgáltatottságára, hideg és számító gondolatok jártak benne Ninával kapcsolatban..
.
Fontolgatni kezdte, milyen lehetőségek és alternatívák tárulnak fel előtte, s szinte vigyorgott a rátörő heves érzéstől. Kezével hurkot kötött a pamutkötélre, majd a lány csuklójára csúsztatta, és néhány gyors tekerő mozdulattal megkötözte..
– Tudod, hogy mit csinálsz? – kérdezte halkan. – Tudod, mit kockáztatsz? Azt hiszed, elég jól ismersz engem ahhoz, hogy ilyesmire bátoríts, és rám bízd az életed? Nem gondolsz arra, hogy halálra kínozhatlak, aztán bedobhatlak a tengerbe, és soha senki nem tudná meg?.
Bob érezte, hogy utolsó szavai alatt a lány testén enyhe remegés futott át, majd borzongva levegőt vett, és azt mondta:.
– Igen, gazdám. Bármit tehet velem. Az öné vagyok. A foglya vagyok..
Mikor a lány a fogoly szót kimondta, a férfi durván a mellbimbójába mart, égő, fehér de forró fájdalmat küldve a lány testébe. Nina feje hátra csapódott, szeme tágra nyílt a fájdalomtól és a rémülettől, s nyitott szájjal kapott levegő után. Térdei megrogytak a kíntól, s csak Bob makacs szorítása tartotta a talpán, s ezért újabb és erősebb fájdalommal jár, hogy mikor lefelé zuhant, testének súlyát csak mellének csúcsa tartotta meg. Lábszárai megfeszültek, hogy felemeljék a lányt, s így valamivel csökkent az égő fájdalma. A levegő, melyet az imént zihálva beszívott, most egyetlen fájdalommal és félelemmel terhes tömbben szakadt ki belőle..
A lány állt, reszketett a félelemtől és fájdalomtól, miközben nézte a kezet, mely simogatásával annyi örömet adott, s mely most oly sok kín forrása lett..
– Látod, mi történik, ha hülyeségeket csinálsz, Nina! Hülyeség volt, hogy ma rám erőltetted ezt a dolgot, anélkül, hogy a következményekre gondoltál volna. Ha büntetést akartál, most meg is kapod. Megkapod a butaságod miatt. Talán tanulsz majd belőle – morogta Bob a fogai között..
Elengedte a lány mellbimbóját, Nina levegőért kapott, és remegve mély lélegzetet vett. Bob körbe forgatta maga előtt a lányt, megfogta a szalagot a lábszármelegítőjén, és egyetlen rántással letépte a lány lábáról. Majd átfogta Ninát, áthúzta a szalagot a lány két lába között, rángatva felhúzta az ágyékáig, s kezét pedig az ölére rángatta. Aztán a könyökénél lekötözte a lány bal karját, majd a jobbat is, majd a kötél alatt még egyszer átvitte a kötelet a másikra. Úgy megfeszítette a köteleket, hogy ezzel, hátraszegezte a lány könyökét és vállát. Megkötözött csuklóját felemelte, mellkasát és mellét előre tolta. Erőteljesen megrántotta a kötélnek azt a végét, mely a lány lábai közül kandikált ki, s így a lány fenekének vágásába kényszerítette. Bob előrecsúsztatta a kezét, és kitapogatva a kötél végét. Előre-hátra húzogatta, hogy a szeméremajkak közé helyezhesse. Aztán megint megrántotta hátul a kötelet, hogy a lány nemi szervébe, s mélyen a fenekébe temesse. Még néhány igazítást tett a lány karján, végül megcsomózta a kötelet, s ott állt a lány gúzsba kötve, csak egy darab zsinór lógott le a fedélzet deszkájára..
– Kigyógyultál már a hülyeségedből, Nina? – kérdezte a férfi halkan..
– Nem, gazdám – válaszolta a lány..
– Sejted már, hogy hibáztál? – faggatta Bob kitartóan..
– Nem tudom, gazdám..
– Hát, akkor talán segíthetünk, hogy rájöjj – morogta a férfi..
Bob a mennyezetre nézett, és megpillantott a fülke keresztboltozatába ágyazva egy gyűrűs csapszeget. Bob megfogta annak a kötélnek a végét, mellyel Ninát megkötözte, átfűzte a végét a gyűrű lukán, és szorosan meghúzta. Feljebb húzta a lány könyökét, így arra kényszerítette Ninát, hogy előre hajoljon, és saját súlyával vaginája ajkai közt és fenékvágatában megfeszítse a kötelet..
-Jahh – sikoltott a lány, amint a kötél lágy húsába mart. Kapálózva próbálta lábait maga alatt tartani, lábujjhegyre emelkedett, hogy inkább ily módon támassza alá a súlyát, mint könyökével a lába között..
.
Bob néhány percig ilyen felfüggesztett helyzetben tartotta a lányt, majd alig észrevehetően lazított a kötélen, hogy a lány a lábaira állhasson. Nina nehezen lélegezve állt, feje lelógott, s kissé lábujjhegyre emelkedett, hogy könnyítsen a kötél kényelmetlen szorításán. Bob a lány egyik mellbimbóját az ujjai közé vette, és gyengéden morzsolgatni kezdte..
– Kényelmes így? – kérdezte a férfi könnyed hangon..
– Nem …gazdám – lihegte Nina, s közben Bob ujjait figyelte.
– Helyes..
Bob elengedte a lányt, és az elülső kabinba ment, majd néhány másodperc múlva visszatért, kezében vászon vitorlázó cipőt tartott. Könyökénél fogva megragadta Ninát, és úgy fordította, hogy a lány feneke merőleges legyen a férfi testére..
– A múltkor saját bőrömön tapasztalhattam, hogy nem a legjobb, ha a kezemmel fenekellek el. Talán ez is megteszi – mondta Bob a lánynak..
A testéhez emelte a cipőt tartó kezét, és lecsapott a cipő talpával Nina fenekére, csak úgy visszhangzott a csattanás..
– Juuu – rikoltott Nina, s hihetetlen erőfeszítéssel előre szökkent, hogy elszökjön az ütés elől. A megfeszülő kötél azonban durván megállította, Nina megrándult, és elveszítette az egyensúlyát. A lába kicsúszott a teste alól, s Nina könyökénél, puha fenekénél és vaginájánál fogva himbálózni kezdett, nagy fájdalmak között..
– Jiiii, jiii – csaholta a lány újra meg újra, amint himbálózva erőlködött, hogy lábai földet érjenek, és ne vájjon a kötél testébe. Bob belemarkolt a lány hajába, hogy megtartsa fejét, nehogy beleüsse valamibe kapálózás közben..
– Na, most azt hiszem, rájöttél, mivel jár, ha ész nélkül csinálsz valamit. Most választhatsz, állsz, és eltűröd a büntetésedet, vagy ugrándozol és összevagdalod magad a kötélen. Ezúttal gondolkodj, mielőtt bármit is tennél – mondta Bob a lánynak, s karját hátralendítette a következő ütéshez..
A cipő megint a lány húsára csapott. Nina felkapta a fejét, nyögött, és kézzel-lábbal próbálta megtartani az egyensúlyát, hogy talpon maradjon. Mikor visszanyerte az egyensúlyát, Bob megint megütötte. A lány nagy nehezen talpra állt, meghajolt a férfi előtt, és várt..
Ez a körforgás újra meg újra megismétlődött, Bob időnként a lány másik oldalát vette kezelésbe, hogy véletlenül se kapjon kevesebbet Nina fenekének egyik fele, mint a másik. A lány többnyire meg tudta tartani az egyensúlyát, fájdalmában jajgatva és sírva. De időnként megcsúszott, vagy egy-egy különösen jól elhelyezett csapás hatására lógva találta magát, s a kötél fájdalmasan testébe vágódott, felsértve és megvágva vaginájának gyenge húsát.
. Nina ereje egyre fogyott. Bobnak talpra kellett segítenie őt, s a lány csak állt , zokogva és hajlongva, mellei lüktettek ziháló mellkasán, feneke remegett a megrázkódtatástól és a verés fájdalmától, miközben a következő csapást várta..
– Eleget kaptál? – kérdezte Bob, s a lány fölé hajolt, hogy szemügyre vegye könny áztatta arcát. .
– Igen… igen, gazdám – zokogta Nina, arca eltorzult a fájdalomtól..
– Hát, lehet, hogy ebből elég is. De sajnos nem elég a büntetésből – mondta Ninának Bob, s leszedte róla a kötelet, hogy biztosan állhasson a padlón. .
.
Abból ítélve, ahogy a lány összekuporodott, s megpróbálta eltávolítani a lágy hártyákra tapadt kötelet, nyilván nagyon fájtak szeméremajkai és a gátja..
– Fáj egy kicsit arrafelé? – kérdezte tettetett ostobasággal Bob..
– Ó, igen, nagyon – lihegte a lány..
– Jól jönne ott egy kis segítség? – kérdezte a férfi enyelegve..
– Igen, gazdám. Mindent megtennék azért, hogy levegye a kötelet. Kérem, gazdám? – könyörgött a lány zokogva..
– Bármit? – kérdezte Bob..
– Ó, igen, gazdám. Csak kérem, vegye le..
– Látod, milyen bajba sodrod magad, ha nem vigyázol? Bármit megtennél, mi? Például mit?.
– Bármit, amit csak akar, kérem – esdekelt Nina, miközben fájdalmában ide-oda forgolódott..
– Lássam csak. Mi lenne, ha lehajolnál, és én a fenéklukadba gyömöszölném magam, szárazon? .Mit szólnál, ha bedugnám négy ujjamat a kis vaginádba, vagy akár az egész öklömet, ha már itt tartunk?.
Bob nevetgélve tekerte le a lány testéről a kötelet, utoljára a lába közül szedte ki, kihúzta a szeméremajkak közül, Nina nagy megkönnyebbülésére. A lány kezeit azonban megkötözve hagyta. Néhány percnyi pihenőt tartott, s közben megvizsgálta Nina fenekének állapotát, majd a lány elé került, és egy oszlophoz húzta Ninát, mely hat hüvelyk átmérőjű, egyenesre faragott tölgyfa volt, mely az árboc súlyát és nyomását viselte a tönkön..
Bob a lány elé hajította a szoknyáját, és azt parancsolta Ninának, hogy térdeljen rá, s mikor a lány engedelmeskedett, a férfi Nina csuklóit az előtte álló oszlophoz kötözte..
Bob a konyhába ment, öntött magának egy csésze kávét, és visszament, megállt a térdelő lány mögött. Nina felkötözött karjaira fektette a fejét. Még mindig mélyen lélegzett. Bob észre vette, hogy a lány összeszorította a fenekét, és megpróbálta egymáshoz nyomva mozgatni a combját, mintha valamit meg akarna dörzsölni..
Kis rázkódás szaladt végig a lány alsótestén, feje kissé megmozdult, mikor alig hallhatóan levegőért kapott..
“Ez a kis szajha úgy próbálja meg kielégíteni magát, hogy összedörzsöli a lábszárát” – döbbent rá Bob meglepetten. A fenekeléstől forróbb lett a vére, mint egy két dolláros pisztoly. Nicsak, nicsak! Remélem, végül is nem sértettem fel a bőrét..
– Nina – mondta gyengéden Bob. A lány azonnal abba hagyta a mocorgást, szinte megmerevedett..
– Rossz kislány vagy, magaddal játszol?.
A lány a karjaira ejtette a fejét, teste zavarában összeroskadt..
– Muszáj, gazdám. Kell. Kérem, engedje – jajgatott..
– Nyisd szét a lábadat, Nina – jött a halk parancs..
– Ó, kérem, gazdám, kérem… – könyörgött a lány, vállán át a férfire nézve..
– Most!.
A lány szemei tágra nyíltak, és az ugatásszerű parancs hallatán teste megrándult, lábai szinte ösztönösen széjjel csúsztak..
– Nem azért végezzük ezt a kis testmozgást, hogy jól érezd magad közben, igaz? – kérdezte a férfi, hideg mosollyal..
– Nem – válaszolta a lány, még mindig a férfit nézve..
– Hanem azért, hogy emlékeztessen arra, hogy nem szabad hülyeségeket csinálni..
– Igen..
– Nem leled örömöd a dologban, amíg meg nem engedem, igaz?.
– Igen, gazdám..
– Helyes – Bob egyetlen korttyal befejezte a kávéját, és a pultra tette a csészét. Aztán letérdelt Nina mellé, anélkül, hogy a lány egy percre is levette volna róla tekintetét. Bal kezét a lány csípőjére csúsztatta, puha hasára és alatta szőke, göndör szőrzetére. Néhány másodpercig ujjai a lány kis bozótjával játszottak, majd alászálltak, hogy a szeméremajkakat fogják meg..
Nina becsukta a szemét, és halkan zihált, miközben a férfi ujjai átsurrantak a lány nagyajkai között. Nina medencéjével a férfi felé körözött, hogy jobban érezhesse a ráhelyezett kezet, s megpróbálta gyengéden a férfi kezébe lökni magát, hogy kielégüléshez jusson..
– Ejnye, ejnye. Hogy tudtál így átnedvesedni? – kérdezte Bob kedvesen..
– Ó,…gazdám…- zihálta a lány..
– Tetszik, amit veled műveltem?.
– Igen… nem… Az jó volt, hogy gazdám csinálta,… de nem… tetszett….
Bob nézte a lány arcát, melyen az érzelem hullámai tükröződtek. Anélkül, hogy megmozdította volna bal kezét, felemelte jobbját, és megpaskolta a lány jobb oldali fenekét..
– Ne mozogj!.
Nina torkából morgás tört fel, amikor az ütés célba ért a lábán, és teljesítette a parancsot, térdelő helyzetében megdermedt, levegőt is alig vett..
– Majd szólok, ha azt akarom, hogy élvezz…emlékszel?.
– Igen, gazdám..
– Azt szeretnéd, ha játszanék egy kicsit veled, igaz? – kérdezte a férfi, s ujjai könnyedén a külső szeméremajkak között mozogtak..
– Igen, ó, igen – suttogta a lány..
– Nina, … állj fel – mondta Bob, s a lány háta mögé lépett. Nézte, ahogy Nina talpra áll, észre vette, milyen vörös Nina fenekének domborulata. Olyan volt, mintha izzott volna, mint a kohóban felhevített fém..
Bob megfordult, a szekrényhez lépett, és kivett belőle egy darab alumíniumcsövet. A cső szétszedhető evezőlapát része volt, és a felfújható csónakhoz tartozott. Körülbelül három lábnyi hosszú volt, és másfél hüvelyknyi az átmérője, és, gondolta Bob, elég vaskos a célhoz..
Eloldozta Ninát az oszloptól, és kikötözte a kezeit is. A lány állt, karját és csuklóját dörzsölgette, és nem nézett férfira. Bob megfordította őt, hogy Nina a dívánnyal szembe kerüljön..
– Hajolj le, és fogd át a bokádat, a lábaidat pedig tartsd egyenesen – utasította Bob. – Homlokodat tedd az ülőkére, és karold át, magad..
Miközben Nina megcsinálta, amire Bob utasította, a férfi kezeivel végigszaladt a lány fenekén. Érezte, hogy tüzel, majd ujjaival a fenékvágatba siklott, s végigtapogatta a horzsolást, amit a kötél okozott. Nina megrándult, mikor Bob a sebeihez ért. Bob a lány térdei mögé helyezte a csövet, és összetolta lábait..
– Karold ezt át, és tartsd kezeiddel a lábszáradhoz..
Kis kezdeti ügyetlenkedés után Bobnak sikerült úgy odaillesztenie a csövet, hogy a lány erősen a térdhajlatába szoríthassa könyökének belső hajlatával. Bob gyorsan letérdelt, a kötélhurkot a lány csuklója köré csúsztatta, rátekerte és megkötötte, erősen összekötözve a lány kezeit. A férfi hátra lépett, és a lányra nézett. Nina előregörnyedt, gerincének kis dudorai kitárt, szembetűnő fenekéig futottak. Az erőltetett póztól a lány popója büszkén felfelé állt, ágyékának kis fügéje a selymes, göndör szőrzettel lábszára mögül kandikált ki..
.
Bob hátranyúlt, és levette az asztalról azt a darab kötelet, melyet odakészített, kettéhajtotta, és megfogta a huroknál..
Nina mikor hátra pillantott, és meglátta, mit csinál a férfi, nyöszörögni kezdett, és megpróbált elmozdulni helyéről. Bob kinyújtotta a kezét, s a lány hátára és csípőjére helyezte..
– Ne mozogj – mondta halkan..
A férfi keze lecsúszott a lány hátán a fenekéig, cirógatta és csipdeste a két gömbölyű testrészt, kicsit lejjebb a lábszárait is, majd újra feljebb, vaginája biggyedő ajkait. Ujjait fel-le mozgatta a kis barázdában, tapogatta, cirógatta, masszírozta a nedves alsó ajkakat, szétnyitotta és széttágította őket, mint valami virágot..
Nina vacogott és mocorgott egy kicsit, lihegett és sóhajtozott a férfi keze ténykedése nyomán. Bob meg volt elégedve a lány reakciójával, s a kezét lecsúsztatta a lány egyik lábszárán, ami szemmel láthatóan csalódást keltett Ninában. A férfi még néhány percig tovább simogatta és tapogatta a lányt, hogy kezének érintésével megnyugtassa Ninát..
Bob feljebb csúsztatta a kezét, majd könnyedén a lány hátsó felére fektette, s közben lassan felemelte másik kezét a kettéhajtott kötéllel. Aztán lecsapott vele a kiálló fenékre, végigvágott a leghúsosabb részén..
– Júúúúj …- sikított Nina, lábaiban és egész testén hullámzott a váratlan ütés okozta tüzes fájdalom. A lány megrogyott, mintha össze akarna esni, de Bob kezeivel megtámasztotta a hátát..
– Állj fel. Gondoltam, ez tetszeni fog – mondta Bob. Nos, ha tetszik, kaphatsz belőle többet is – s hogy szavait tett kövesse, módszeresen csapkodni kezdte a lány fenekét a kötél végével. Mikor egy teljes tucatnyi ütéssel megvolt, átment a lány másik oldalára, és folytatta a büntetést. Nina visított és sikított a fájdalomtól, kiabált, hogy Bob hagyja abba, könyörüljön rajta. Kiáltozásába szavak és artikulálatlan hangok vegyültek, amint az ütések a fenekére záporoztak. .
Mikor már néhány tucat ütést mért a lányra, Bob arra lett figyelmes, hogy a lány kiabálása már nem olyan sürgető és követelődző, egyszerűen csak az ütésekre ad velük választ. A férfi úgy döntött, hogy a jelenlegi célpont érzéketlenné vált, lejjebb helyezte támadása célpontját, és a lány lábszárának felső részét kezdte verni.. Nina azonnal sikoltozva és a fájdalom valódi panaszával díjazta..
– Ó, gazdám… az Ég szerelmére… kérem, gazdám… ott ne… kérem… kérem…- zokogta, de hiába próbálta meggyőzni a férfit, hogy hagyja abba..
– Itt nem akarod? És mit szólsz helyette ehhez? Az utolsó szónál újból lesújtott, ezúttal rövidebben és máshová, a kötél végei a lány formás fenekének árkába csapódtak, s a nagyajkak lágy nedvességébe temetkeztek..
.
Nina megvonaglott, mintha áramütés érte volna. A lélegzet zihálva hagyta el tüdejét, feje a végletekig hátra csapódott, szája kínjában kinyílt. A kötélnek feszítette magát, izmai csomóban rándulva, mereven álltak lábszárain, fenekén, hátán és karjain az erőfeszítéstől, hogy elmenekülhessen. A lány mellkasa felhevült, a levegő bezúdult a tüdejébe, hogy aztán fájdalmas és szégyenteli sikollyal törjön ki..
– Aaarrrrrrr…- sikoltott a lány, és előrezuhant. Feje és mellkasa az ülésen maradt..
– Nem! Állj fel! – hangzott a parancs, a következő ütés társaságában, mely a comb belső oldalát érte. – Uaaaaaaaaaa… – hallatszott az üvöltés a lány ajkairól, aki közben megpróbálta megtartani testhelyzetét..
A kötél vége megint a lány puha erszénykéjébe csapott, tovább fokozva a mély, égő fájdalmat..
– Ooooaaaa…- jajgatott megint Nina az ütés okozta kíntól..
– Most már elég mély fájdalmat okoztam? – morogta Bob a lány fülébe. A lány még előrehajolva remegett a megerőltetéstől, ujjait és lábujjait egyaránt összeszorította a kín..
– Iiii…gen gaz..dám…ké…rem… gaz…dám -zokogta Nina.
.
Bob hosszasan nézte a lányt, figyelte, hogy reagál mozdulataival a fájdalomra, melyet ő okozott neki, nézte, hogy piheg a lány mellkasa a zokogástól, hogy nyeli hatalmas kortyokban a levegőt. A férfi kinyújtotta kezét, megsimogatta a pirosra csíkozott popsit.

A legjobb POTENCIANÖVELŐK itt! - A legjobb SZEXSHOP BOLT ÉS WEBÁRUHÁZ itt!

Vélemény, hozzászólás?