DVD filmek – Pornófilm eladás, kölcsönzés, csere, kabinban is nézhetők

Az Intim Center Budapest, Károly krt. 14. sz. alatti sex shop hatalmas pornófilm választékából várárolhatsz, kölcsönözhetsz, cserélhetsz. DVD film eladás, kölcsönzés, csere! Az alábbi gyártók filmjeiből válogathatsz minden kategórában: Horny-Heaven, Madison, Sunset Media, Ara, Mile High, Gia adore, TVX, Fema, Odyssey Group, Sunshine, Knockout, XL-media, Shots video, Diablo, Toro, Hot sex, GGG John Tompson, Musketier […]

A cikk folytatása itt: DVD filmek – Pornófilm eladás, kölcsönzés, csere, kabinban is nézhetők © 2019 Intimcenter.com. Sex, pornó, nők.

A pornográfia szerepe: erőszakos szex SM

A pornográfia szerepe az izgalomkeltésben. Van-e létjogosultsága a pornográfiának? S ha igen, akkor milyennek, és milyen feltételekkel? Az S/M és BDSM az erőszakos szex elfogadott formája? A fájdalomokozás a szexben még akkor sem veszélytelen, ha tudva, akarva és mindenki beleegyezésével történik. Szeretném megkímélni az olvasókat a tragikus kimenetelű szexuális kísérletezgetések ismertetésétől. Hadd emlékeztessek csak arra, mennyi hollywoodi filmben szerepel olyasmi, hogy a biztonsági főnöknek kell „elsikálni” sírva könyörgő védence tettét, aki erotikus játszadozás közben véletlenül megölte a szexpartnerét.

bdsm_sex_kellekek_intim_center_sex_shop

A szürke ötven árnyalata könyv cikk itt. A szürke ötven árnyalata című mű már nem veri ki a biztosítékot, egy kéjgyilkosság viszont igen. Pedig a kettő között szorosabb az összefüggés, mintsem gondolnánk, a különbség – ha már itt tartunk – pusztán árnyalatnyi. Az emberben sokkal több minden lakozik, mint amit az élete során megtapasztal, és a saját érdekében ez így is van jól. Olyan mélységek és erők vannak mindnyájunkban, amelyeket jobb nem szabadjára engedni, mert amikor időnként mégis a felszínre kerülnek, beláthatatlan következményei lesznek.
Gondolom, sok embert izgatnak ezek a kérdések. Hiszen korunk egyik legizgalmasabb témájáról van szó, amiről nálunk is sokan vitatkoznak. Különösen azóta, hogy hazánkba is betört az ún. szexhullám, s már nemcsak aktplakátok, hanem szexképeskönyvek, magazinok és filmek is megjelentek. Hogy miért olyan izgalmas?
Elsősorban talán azért, mert ez régebben tabutéma volt. A szexről nem illett beszélni, még kevésbé nyíltan ábrázolni. Titokban persze annál többet foglalkoztak vele, de maga a tilalom szorongató volt. (Már csak azért is, mert együttjárt a szexuális kiéhezettséggel, sőt, nyomorral.) A tilalom fokozatos lazulása – és a szexuális lehetőségek bővülése – érthetően fölkeltette a figyelmet a szex nyílt ábrázolása iránt.
Másrészt és legfőképpen azért izgalmasak a fenti kérdések, mert a szex fontos szükséglete az embernek. S ezt csak úgy tudja kielégíteni, ha ismereteket gyűjt róla, hogy minél pontosabb és teljesebb képe legyen a kielégítés mikéntjéről és lehetőségeiről. A pornográfia ezt nagyon megkönnyítheti.
Éspedig főleg azért, mert eddig sem a szülők, sem az iskola vagy más nevelési intézmények nem gondoskodtak a fiatalok fölkészítéséről a kielégítő szexuális életre. Miért, a pornográfia talán gondoskodik? – kérdezhetné valaki teljesen jogosan.
Jogosan, hiszen a pornográfia nem keverhető össze a szexuális felvilágosító irodalommal. Célja nem a felvilágosítás, hanem a szexuális izgalom fölkeltése vagy fokozása. De azért – úgy mellékesen – ismereteket is nyújt. Különösen azoknak, akik még elég tájékozatlanok a szex terén. Vagyis a (viszonylag) fiataloknak.
A kérdés csak az, hogy milyen ismereteket. S az ismeretekkel együtt milyen beállítottságot közvetít és terjeszt, mire készteti, csábítja a nézőt vagy olvasót?
A tabudöntögetők úgy beszélnek mondjuk az s/m-ről, az anális szexről vagy más praktikákról, mint a felvilágosult modern ember találmányáról, amit régen azért nem gyakoroltak, mert tudatlanok voltak, pedig mennyire élvezetes dolgok. Nincs igazuk. Semmi új nincs a nap alatt a szexualitás területén sem, korábban nem kellemes vagy kellemetlen volta miatt esett tilalom alá valamilyen gyakorlat, hanem mert úgy ítélték meg, hogy az nem arra való, amire használják. A szürke ötven árnyalatában alkalmazott szexuális praktikák java része tilalom alá esett mondjuk a sumér, a perzsa vagy az egyiptomi civilizáció csúcspontján – és négy-öt évtizeddel ezelőtt még a miénkben is. Azóta sok megingathatatlannak vélt tabu ledőlt, és a maradékból is jó néhányat kikezdtek már.
A vélemények erről különbözőek. Minthogy pedig nálunk csak nemrég kezdett teret hódítani a pornográfia, érdemes szemügyre vennünk olyan társadalmak tapasztalatait, amelyekben a pornó már évtizedek óta „virágzik”. Ilyenek elsősorban az Amerikai Egyesült Államok és Nyugat-Európa országai.
Ezeket a tapasztalatokat főleg a társadalomtudományok képviselői, de rajtuk kívül a különböző vallások és a politika „szakértői” is figyelemmel kísérik. Amerikában például már az 1960- as évek végén elnöki rendelettel létrehozott, jogászokból és más szakértőkből álló bizottság foglalkozott a pornográfiával, s ugyanez ismétlődött 1985–1986-ban is. Az első bizottság ártalmatlannak találta a pornót, a második viszont nem.
Támadt is ebből nagy felzúdulás a pornókedvelők részéről! Nagyarányú vita bontakozott ki a nyilvánosság előtt. A Fórum nevű, világszerte ismeri szexuális tanácsadó lap kiadói, P. Nobile és E. Nadler azon nyomban összegyűjtötték a vita összes dokumentumát, s Az USA a szex ellen címmel vaskos könyvben tették közzé. Ebben komoly tudósok közreműködésével pontról pontra cáfolják a pornográfiaellenes bizottság állításait.
Az agresszivitás és pornográfia összefüggése: A vita egyik legkényesebb kérdése az volt, hogy vajon elősegíti-e a pornó az agresszív megnyilvánulásokat, a brutalitást, a nők elleni erőszakot.
A bizottság által kihallgatott szociológusok és pszichológusok ezt nem tudták egyértelműen igazolni. Igaz ugyan, hogy az erőszakos bűnözők egy kicsit gyakrabban néztek pornográf képeket, mint a többiek, de ebből nem nem következik, hogy azért voltak erőszakosak. D. Russel, az erőszakos nemi közösülések specialistája úgy találta, hogy az általa vizsgált megerőszakolások 1,6%-ában volt kimutatható szerepe a pornográfiának. W. Marshall szerint az általa kezelt szexuális bűnözök jó egyharmada bevallotta, hogy a pornóképek nézegetésének volt némi szerepe bűnük elkövetésében.
Egy másik vizsgálat (D. Scully) azt mutatta, hogy az erőszakos közösülésért börtönbe kerültek 65%-a szokott rendszeresen pornográf magazinokat vagy filmeket nézni, míg a többi elítélt közül csak 57%. Az előbbiek gyakran hivatkoztak arra az „erőszakmítoszra” miszerint ha egy nő nemet mond, akkor valójában „igent” gondol, tehát az erőszakkal azt kapja, amit vár.
Érdekes volt az a vizsgálat, amit W. Stock, egy fiatal pszichológusnő folytatott. Arra volt kíváncsi, hogyan hat az erőszakot mutató pornográfia a nőkre. A vizsgáltakat öt csoportra osztotta. Két csoportnak egy férfi és nő közötti, semleges beszélgetést kellett végighallgatnia. A többi csoport viszont különböző megerőszakolási történetek tanúja lehetett. Az egyik történetben a férfi kivonszolja a nőt a bár mellékhelyiségébe, letépi a ruháját, megkötözi és megerőszakolja. A nő tiltakozik és védekezik, de végül is élvezi az egészet, többszörösen elélvez, s alig várja az újabb találkozást megerőszakolójával.
A történet másik változatában a nő alig tiltakozik, szívesen kimegy és közösül a férfival, tehát tulajdonképpen nem történik megerőszakolás. A harmadik változatban a nő mindvégig ellenáll, nem élvezi, hanem elszenvedi a megerőszakolást. A vizsgálat során minden csoport tagjainál műszeresen mérték a szexuális izgalom esetleges jelentkezését.
Nos, mit gondol a kedves olvasó, melyik történetnél mutatott a műszer nagyfokú szexuális izgalmat? Azt hiszem, kevesen találják el, hogy a megerőszakolás első változatánál! Annál tehát, ahol a nő tiltakozik, ellenáll, de végül is élvezi, hogy most őt megerőszakolják! A második változatnál már kisebb volt a vizsgáltak szexuális izgalma. A harmadiknál pedig alig volt nagyobb, mint a semleges beszélgetést meghallgatóknál.
A kísérlet meglepő eredménye tehát, hogy a már említett „erőszakmítosz” nemcsak a férfiaknál, hanem a nőknél is megtalálható, sőt nagyon is hatásos. Tény, hogy a megerőszakolási fantáziák izgatólag hatnak sok nőre.
Ennek pontos magyarázatát azonban egyelőre nem ismerjük. Szerepe lehet benne a hagyományos elvárásoknak: az „igazi” férfi erős és erőszakos, az „igazi” nő pedig végül is aláveti magát és enged neki.
A fenti vizsgálat egyik résztvevője azzal magyarázta a megerőszakolás élvezetkeltő hatását, hogy az emlékeztette őt a szenvedélyes szeretkezésre (ami hasonlóképpen gátlástalan).
Saját megítélésem szerint az erőszakmítosz akkor érvényesül, ha egy nő a partnerrel és a szexszel szemben ambivalens, vagyis tudatosan nem akarja, de legbelül mégis kívánja. Ugyanez az ambivalencia jellemzi igen sok nő viszonyulását a pornográfiához általában. Ha egy nő egyedül van, akkor könnyebben elhárítja a „kísértést”. A férfi erőszakossága viszont fölmentést ad neki, s így most már átengedheti magát a szex élvezetének („ha már úgyis megtörténik”).
Ide tartozik az is amit D. Zillman, az Indiana Egyetem tanára állapít meg Kapcsolatok a szex és az agresszió között című könyvében. Abból indul ki, hogy a fájdalomérzet könnyen áttevődik szexuális izgalommá (és viszont). A mazochisták esetében ez különösen szembetűnő, de másoknál is gyakran előfordul. A szokásos szexuális ingerek elég hamar eltompulnak, a fájdalom azonban nem. „Úgy tűnik – írja –, semmi sem pótolja a fájdalmat mint a szexuális izgalom elősegítőjét, ha ez nem tud kialakulni”. Eszerint a karmolás, harapás, szorongatás és ütlegelés ügyesen adagolva fokozhatja a szexuális izgalmat nemcsak annál, aki adja, hanem mind inkább annál, aki kapja. (Ezek lennének a szex szadomazochista komponensei.)
S persze ugyanezek ábrázolása is többé-kevésbé hasonló hatást kelt, ha a néző, akinek erre van szüksége beleéli magát, és így mintegy „elővételezi” az élvezetet.
A probléma csak ott van, hogy nem mindenkinek van erre szüksége. S ez esetben az agresszív szex ábrázolása inkább visszatetszést kelt. Másrészt az agresszivitás bizonyos határon túl mindenképpen káros.
Sokak számára ismeretlen lehet a szex és pornóban a BDSM fogalma, mit fed a rövidítés? A BDSM betűszó, jelentése az angol Bondage/Discipline – Domination/Submission – Sadism/Masochism szavak kezdőbetűinek összekombinálásából származik. Általában a BDSM megnevezést használják minden olyan, elsősorban szexuális tevékenységre (sokszor nem kizárólag szexről van szó, ennél sokkal összetettebb a dolog), ahol az egyik fél a fölérendelt, a másik az alárendelt szerepet játssza. Az átlagnál kicsivel több bátorságra van szükség ahhoz, hogy az ember megnyíljon olyasvalaki előtt, aki még nem hallott a BDSM-ről, és megpróbálja az illetőt bevezetni ebbe a világba. Ezért is jó hogy létezik az internet, meg különböző fórumok és erre szakosodott honlapok, ahol a partnerkeresés is könnyebb.
Szexshopok szerepe nagy az S/M típusú szekellékek beszerzésében. A Budapest sex shop üzletben minden szexkelléket személyesen megvásárolhatsz vagy online szexshopban megrendelheted: Bilincsek, kötözők, egyéb SM kellékek, maszkok, mellcsipeszek, paskolók még nem a teljes termékpaletta.
1./ Agresszivitás és pornográfia 2./ Ragályos-e a pornóminta? 3./ Hazai tapasztalatok a pornóról 4./ Terápiás alkalmazása is lehetséges? 5./ Pornográf vagy erotikus? 6./ Erőszakos sex, SM eszközök Sex shopban.

A cikk folytatása itt: A pornográfia szerepe: erőszakos szex SM © 2013 Intimcenter.com. Sex, pornó, nők.

A meztelenség és tabuk

Az önkielégítésel kapcsolatos gyakorlati könyv 5. fejezetének a meztelenség és tabuk a témája.
1. Az önkielégítés cikksorozat előszó és a Maslow piramis
2. A szexualitásban érzett szégyenérzet és bűntudat.
3. Az önkielégítés, a maszturbálás (maszturbáció) vallási megközelítése.
4. A gátlások feloldása szavainkkal.
5. A meztelenség és tabuk.
A nyugati kultúrkörben nagy tabunak számít a meztelenség, és az emberi test. Ez egy meglehetősen idejétmúlt, és megrögzött szokás, amelyet szerencsére kezdünk levetkőzni. Az erre épülő szokások azonban még erősek, és sok logikátlan visszásságot szülnek. Elég egyszerű példával szemléltetve, a TV műsorokban nem lehet meztelen testeket bemutatni csak az éjszakai műsorsávban, ellenben emberek szisztematikus, és brutális kivégzését, és a rombolás minden formáját viszont igen. Tegyük fel a kérdést: Ha van egy gyermekem melyiket nézze? Nem inkább a meztelen testet? A fiatalkorúak védelme fontos, de a meztelen test ábrázolása, nem keverendő össze az öncélú pornóval… a folytatás itt.

A cikk folytatása itt: A meztelenség és tabuk © 2013 Intimcenter.com. Sex, pornó, nők.

Vagina a pénisz alárendeltje

Sokszor szavunk sincs rá, és néha annyira belengi a tabu, hogy azt se tudjuk, mi mindenre jó, vagy hogy a külsejét tekintve hányféle formával, mérettel állunk is szemben. Hogy hogyan, hányféleképp határozták meg, és milyen státuszt szántak neki az egyes kultúrák és korok, azt alább kifejtjük. Hasznos olvasmány, de döbbenetes is.

A női test évezredek óta egyidejű terepe az eszményítésnek – gondoljunk a domború Vénusz-ábrázolásokra vagy napjaink gyönyörű divatfotóira -, illetve a szigorú ítélkezésnek (lásd például az egyes afrikai közösségekben a nők “vágytalanítására” alkalmazott klitoriszmetszést vagy az elhízottak megbélyegzését a nyugati világban). Közelebbről nézve: a női nemi szervről számos különböző elképzelés él a kultúránkban, és ezek megegyeznek abban, hogy javarészt a titokzatosságát, az ismeretlenségét, vagyis a vélelmezett negatív jellemzőit hangsúlyozzák. A továbbiakban az utódnemzéssel és csecsemőgondozással foglalkozó Journal of Reproductive and Infant Psychology című folyóirat összegzése alapján bemutatjuk a leginkább ismert, és széles körben osztott “vaginaképeket”, illetve elgondolkozunk ezeknek a nők mindennapi életére gyakorolt hatásairól is. Tovább a teljes cikkre

A szex ne legyen kényes téma

szexualterapia_nincs_tabuSokan gátlásosak ha a szexről esik szó. Inkább hallgatnak, és visszafojtják érzelmeiket, szexuális vágyaikat. A lexikonok szerint a tabu valamely tárgy, élőlény vagy fogalom megemlítésére, avagy érintésére vonatkozó tilalom. A tabuk ősidők óta jelen vannak az emberiség életében. A kifejezést a Tonga-szigetek lakóitól vette át a világ.
Hányszor mondjuk és halljuk: „Ez tabutéma!” A kifejezés jelentésével mindenki tisztában van, hiszen gyermekkorunk óta ismerjük. Ennek pedig az a legfőbb oka, hogy a tilalmak az élet minden területére kiterjednek, még ha minden kultúrában mások és mások is. Igaz, akad köztük számos egyezés – ilyen például a vérfertőzés, a fajtalankodás vagy a kannibalizmus. Tény ugyanakkor az is, hogy ezen íratlan tilalmak folyamatosan változnak, s időről időre újak is kialakulnak.
– A tabuk alapvető fegyelmezői a társadalomnak, hiszen közmegegyezésen nyugvó erkölcsi szabályok. Nyilvánvaló dolog, hogy tiltások nélkül nem működhet egy közösség sem – állítja a néprajzkutató. – Tabuk vonatkozhatnak a vallásra. Itt elsősorban a különböző hitek tiszteletére kell gondolnunk. Érinthetik a családi életet – ilyen lehet a házastárs félrelépése, vagy a családon belüli erőszak. Nem maradhat ki az egyén magánélete, például, ha valaki kábítószerezik vagy bűnözői életmódot folytat. A társadalomra is vonatkozhatnak íratlan szabályok, mondjuk a munkanélküliségre vagy a korrupcióra, de nem kivétel természetesen a történelem sem. Sokáig az 1956-os forradalom volt tabutéma, és a 2. magyar hadsereg Don-kanyari veresége. Fontos tabutéma emellett a higiénia is, például a menstruáció, vagy a nemi szervek tisztán tartása. Az anyagi dolgokról is szűk körben beszélünk, nem szokás dicsekedni a fizetésünkkel, vagy éppen nagyobb társaságban beszélni az adósságaikról. Fontos tabutéma az egészségünk, hiszen ki beszél fűnek-fának a nemi betegségéről vagy a rákjáról? Természetesen a politikára is vonatkoznak tabuk. Sokan nem beszélnek politikai hovatartozásukról, illetve arról, hogy kire szavaznak. Ezek a tiltások átszövik tehát a hétköznapi viselkedésünket, életünket. A szociológus szerint a rendszerváltás többet eltüntetett, és többet életre hívott.
– A szexualitással, a vallásgyakorlással kapcsolatos tilalmak szinte eltűntek – mondja a társadalomtudós. – Már szabadon vállalható a homoszexualitás, vagy a kis egyházakhoz való tartozás. Születtek ugyanakkor újabb tabuk is. Az egyik legjellemzőbb az anyagi helyzet, a fizetés titkolása.
Hogy milyen normák alakulnak ki, az mindig az adott társadalom értékrendjétől függ. Ahogy változik az értékrend, a társadalmi berendezkedés, úgy változnak a szabályok is.
Az életmód-tanácsadó, a Zsebbarátnő című blog szerzője arra figyelmeztet, hogy sajnos léteznek fölösleges, illetve káros tabuk is. – Ilyen a szex, amelyről beszélni sok pár esetében még mindig kerülendő téma – mondja. – A párterapeuták rendelői tele vannak olyan emberekkel, akik képtelenek partnerükkel megbeszélni legalapvetőbb szexuális igényeiket, észrevételeiket vagy éppen szükségleteiket. Vajon mi ennek az oka? Bárkivel hajlandóak vagyunk a szexualitásról beszélni, csak a társunkkal nem? Bizony, ennek a problémának egészen mélyen gyökerezik az oka. Voltaképpen nem a szex tabu, hanem a szexről való intim beszéd esik sokak nehezére. Ez azzal magyarázható, hogy a legtöbb családban kerülik a témát. A szülők a szexuális felvilágosítást átengedik a filmeknek, osztálytársaknak, a pad alatt titkon lapozgatott pornóújságoknak, így nem csoda, hogy a témáról való természetes beszéd kultúrája sem alakul ki.
Cook kapitány honosította meg a szót: A tabu a tonga nyelv „tapu” szavából származik. A Csendes-óceánban fekvő Tonga-szigetek őslakóinak nyelvén több jelentéssel bír. Egyrészt azt jelenti, hogy „nem engedélyezett”, másrészt azt, hogy „megszentelt”. Az angol nyelvbe azt követően került be, hogy James Cook kapitány 1771-es Tonga-szigeteki látogatásán találkozott a szóval.
[Szex Dr]

Az anális szex nem tabu

nagy_seggMinden szexuális aktus közül talán az anális szex a legfélreismertebb. Annak ellenére, hogy négy nőből egy elkötelezett híve ennek a behatolási formának, még mindig tabunak számít a legtöbb pár között. Sok nő azért vonakodik az anális élvezetek kipróbálásától, mert túl sok a sztereotípia és a rejtély ezzel kapcsolatban. Ha azonban elsajátítod a megfelelő technikát, hamar rájössz, hogy nagyon élvezetes módja a szexnek. A végbélnyílás rengeteg idegvégződéssel rendelkezik és ez erogén zónák egyik legérzékenyebbje, a legtöbb nő pedig képes orgazmusra kizárólag anális szex útján. Íme az öt legelterjedtebb tabu az análszexszel kapcsolatban.

A végbél nem tiszta
Már gyerekkorban megtanuljuk, hogy az ánusz nem higiénikus és ne érjünk hozzá, ha mégis megtesszük, alaposan mossunk kezet. Mindenki azt harsogja, hogy a vagina az igazi örömforrás. Természetesen e testrész stimulálása nagyon sok élvezetet nyújthat. Azonban napi higiéniás rutinnal a végbélnyílás ugyanolyan tiszta lehet, mint a test bármely másik része. Nyilván itt is előfordulnak baktériumok, de hogy elkerüld a fertőzéseket, soha ne keverd az élvezeteket. Vagyis ne hagyd, hogy a párod egymás után tegye szerszámát a végbélnyílásba, majd a hüvelybe.

Az anális szex fájdalmas
Az análszexnek nem muszáj fájdalmasnak lennie; ha mégis az, valamit rosszul csináltok! Tanuld meg a megfelelő technikát, mielőtt kísérletezni kezdesz. Hogy kiélvezhesd, fontos az ellazulás, a síkosítás és a gyakorlás. Az ánusz egy olyan cső, mely kb 4 cm hosszú és gyűrűs izom veszi körül. Ez az izom két részből áll: külső részét, a záróizmot te irányítod, míg a belső automatikusan megfeszül, mikor valami az ánuszba kerül. Lazítsd el a külső záróizmodat, így könnyebb és élvezetesebb lesz az anális közösülés. A végbél nem termel saját természetes síkosítót, ezért mindenképpen használj bőven víz alapú zselét!

Az análszex káros és egészségtelen
Sok nő retteg attól, hogy az anális behatolás aranyérhez, végbélrepedéshez vagy könnyekhez vezet. Néhányan pedig attól rettegnek, hogy inkontinenciát okoz, és felnőtt pelenkában tölthetik életük hátralévő részét. Ez a félelem azonban alaptalan. A kellemes anális szex nem csinál bajt sem a végbélnyílásban, sem a végbélben. És amíg a partnerednek nincs szexuális fertőzése, sem az ondó sem a spermiumok nem ártalmasak számodra. Ha nem bízol a másikban a betegségeket illetően, használj kondomot az anális közösülés során. Ám fontos, hogy kerüld a spermicides óvszereket, ezek ugyanis irritálhatják a végbél érzékeny szöveteit.

Az anális szex perverz és természetellenes
A szexnek ez a formája már évszázadok óta elfogadott, ráadásul jó néhány kultúrában a nők azért részesítik előnyben az anális örömöket, mert így megóvhatják szüzességüket. Neked magadnak kell eldöntened, hogy természetesnek tekinted-e az ilyen aktust, ám semmiképpen se tedd, ha kellemetlennek érzed!

Csak a homoszexuálisok élvezhetik
Hiába bélyegezte a társadalom az anális szexet a melegek közösülési formájaként, a hetero párok közül is rengetegen hódolnak ennek az élvezetnek. Az análszex csak egy újabb opció a közösülésre és nem utal semmilyen szexuális irányultságra.

Ismerd meg az anatómiád!
Ahhoz, hogy maximálisan élvezni tudd az anális örömöket, meg kell ismerned és értened a végbél felépítését és működését. Egy tükör és megfelelő világítás segítségével vizsgáld meg a testednek ezt a részét. Mikor szétfeszíted a hátsódat, a nyílás kicsinek és szűknek tűnhet, azonban elég rugalmas ahhoz, hogy befogadjon egy ujjat, szexuális játékszert vagy bármilyen méretű hímvesszőt. A nyílást körülvevő bőr azért sötétebb, mert izzadtságot kiválasztó és egyéb mirigyek találhatóak itt. A végbélnyílás a tubus-szerű végbélhez vezet, mely igen érzékeny az érintésre és rengeteg idegvégződés veszi körül. Nem egyenes, több kanyar is található rajta, és mivel a szövet itt nagyon szenzitív, egy éles tárgy vagy túl nagy erőkifejtés könnyen megrongálhatja. Bár nem olyan érzékeny mint maga a végbélnyílás, rengeteg nő élvezi a végbél telítettségének érzését, mikor a férfi vagy egy szexuális játék belé hatol.

OJ Sámson: Meg lesz baszva mindenki!

Újabb zenész tett botrányos nyilatkozatot a Tabu Tv-nek. OJ Sámsonnal a Szigeten találkozott a sztártévé riportere, akivel egyszerűen közölte, hogy mindenki meg lesz b*aszva a Szigeten, hiszen Ő nem egy langyos, szopatós típus. Hogy nyomatékosítsa elhivatottságát, még a gatyáját is letolta a riporterünknek, de Ő nem adta be a derekát.
Narancssárga kapucnis felső, hátitáska, piros-fekete alsónadrág és letolt nadrág. Így jelent meg az év legnagyobb hazai fesztiválján OJ Sámson, aki már kissé alkoholos befolyásoltság alatt, két sör közt adott botrányos interjút a Tabu Tv-nek.
“Úgy készültem, hogy most szétvágom magam, mert már elmúltam az az idős, hogy ne vágjam szét magam. Nem az a srác vagyok, aki ilyen nyalakodós, szopatós… Meg lesz baszva mindenki, ez a lényeg!” – kiáltotta el magát a Tabu Tv mikrofonjába OJ Sámson, majd meglepődve fedezte fel, hogy épp kinek is nyilatkozott.
A Tabu Tv megtudta: a sztár a nők vadászata közben még egy póker sátorba is betévedt, ahol jókora összeget nyert. Vajon ez adott erőt neki az óriási piálásra, vagy Dopemanhez hasonlóan egy ingyen pia forrásra akadt?
Nézd meg a videót itt